ВУЗ ШАГ

 

 

 

 

 

 
                                                                                              ЗВІТ
                                                                                        керівника
                                                                       Дошкільного навчального закладу
                                                                                           «Колосок»
                                                                                         с.Олексіївка
                                                                           Кіровоградського району
                                                                     перед колективом та громадськістю
                                                                              за 2016/2017 навчальний рік
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  2017 рік
 
 
                                                                                                                                        Підготувала: завідувач Тітко Валентина Володимирівна
 
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».
Мета:
Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.
Завдання звітування:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.
 
                                                               Якість реалізації освітньої програми
 
Освітньо-виховна робота в ДНЗ змінюється відповідно до Законів України «Про мову», «Про дошкільну освіту»; Положення про дошкільний навчальний заклад, основу якого становить забезпечення належних умов для здобуття дошкільної освіти, роль якої визначена пріоритетною у становленні та розвитку особистості дитини.
У своїй діяльності вихователь враховує інтереси, можливості i потреби дитини, користуючись нововведеннями, розглядаючи різноманітні варіанти співвідношень зміст в змісті, технологіях, організацій освітньо-виховного процесу, створюючи просторове предметно-розвиваюче середовище для кожної дитини, спираючись на Конвенцію про права дитини, Закон України «Про охорону дитинства».
Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому закладі є заняття яке складається з різних розділів програми. Вихователь планує та проводить індивідуальні групові форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові та інші.
Складаючи розклад занять, ми планували заняття у першій половині дня, а у другій проводилась гурткова робота. Оскільки гурток є додатковою організаційною формою освітнього процесу. В нашому закладі були організовані танцювальний гурток, гурток англійської мови .
Збереженням та зміцненням фізичного розвитку дітей та їх здоров'я, створенням оптимального рухового режиму в ДНЗ працює спортивна зала де вихователь проводить заняття з фізичної культури, рухливі iгри.
Протягом року розвитком музичних здібностей дітей займався  музичний  керівник Ткаченко О.М., проводились свята та розваги відповідно до програмових вимог, заплановані в навчальному році
Протягом навчального року педагогічний колектив нашого закладу вирішував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення організації навчально-виховного процесу.
Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.
 
Наше завдання – наповнити цікавим змістом усю життєдіяльність дитини впродовж дня, тижня, року, вікового періоду.  Орієнтує педагогів на те, що у центрі уваги має бути не педагог як організатор навчально-виховного процесу, а дитина, якісні та кількісні зміни що відбуваються з нею від народження до 6(7) років і втілюються в різних формах активності, особливостях поведінки та діяльності на різних вікових етапах, у різних сферах  життєдіяльності.
У цьому контексті традиційні заняття відійшли на другий план, оскільки під час їх проведення домінують, як правило, однотипні вказівки, завдання, зауваження, однакові вимоги для всіх дітей, а регламентований час не давав змоги враховувати настрій, бажання, індивідуальний досвід кожної дитини. Вихователі наповнили життєдіяльність дітей цікавим змістом упродовж кожного дня й усього вікового періоду, організовують вільну і самостійну діяльність дітей у середовищі, де педагог надає кожному право вибору (де, коли, скільки часу, з ким діяти тощо) на засадах партнерства, поваги до дітей. При цьому орієнтиром у доборі засобів розвивального, виховного та навчального впливів на особистість є психологічний вік дитини та її життєвий досвід.
                                                                     Організація харчування у ДНЗ
Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування дітей здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом МОН України.
Питанню якісного харчування в ДНЗ приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється завідувачем.
В ДНЗ організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять від постачальника. Продукти харчування надходять до закладу двічі на тиждень.
Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.
Протягом останнього року харчування в дошкільному закладі значно покращилося  постійно присутній в дитячому раціоні сир кисломолочний , м'ясо,  риба, фрукти, сир твердий,яйця курині
                                                              Організація роботи з сім'ями вихованців
Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:
батьківські збори;
спільні виставки, участь у святах, розвагах;
батьківські суботники;
                                                             Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей
                                                                                      та педагогічних працівників
В дитсадку організовано триразове харчування дітей, в період літньої оздоровчої кампанії в раціон вводяться свіжі овочі та фрукти.
Педколективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. 
Працівники ДНЗ двічі на рік проходять медичний огляд.
Всі педпрацівники мають щорічну відпустку з виплатою оздоровчих.
Для покращення роботи в ДНЗ залучається батьківська громадськість. Двічі на рік проводяться батьківські збори, на яких вирішуються нагальні питання.
                                                         Робота по зміцненню матеріально-технічної бази ДНЗ
 У 2016/2017 н.р. на покращення матеріально-технічної бази навчального закладу було використано слідуючі кошти:
кошти  Олексіївської сільської ради:
придбано плиту електричну,витяжку ,водонагрівач,
холодильник,дві складські полочки,постільну білизну,шість 2-х ярусних ліжків,23 комплектів білизни,12 матраців,12 ковдр,12 подушок.
 
Заплановані ремонтні роботи:
покраска підлоги ;
покраска ігрового майданчика;
ремонт кухні;
закупівля меблів.
 
 
 
                                                                               Підсумок
 
Вихователь та батьки вихованців – це єдиний живий організм об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю. Адже, сім’я була і лишається головним осередком, де відбувається становлення і розвиток особистості дитини. Через те батьки є частими гостями в садочку: разом з дітьми вони на святах, організовують виставки, приймають участь в спортивних розвагах, допомагають вихователям у створенні ігрових зон та озелененні групи та майданчика.
Наприкінці року проводиться анкетування батьків з питань діяльності ДНЗ, який показує, що в основному батьки цікавляться питаннями стосовно харчування, навчання та підготовки дітей до школи. На всі пропозиції та зауваження, викладені батьками, адміністрація своєчасно реагує і усуває недоліки.
Щиро дякуємо за надану допомогу всім, хто був небайдужий до наших проблем. А ми з свого боку i надалі будемо дотримуватися самого головного завдання ДНЗ – це охорона життя i здоров'я кожного вихованця i всебічний його розвиток.
 

Ми щиро вітаємо Вас на сторінці дошкільного закладу "Колосок!

 

Кожного ранку наш дитячий садок гостинно розчиняє двері для вас, шановні батьки та любі діти! Маємо надію, що спільними зусиллями, ми навчимо дітей життю у згоді і злагоді з істиною, добром, красою, совістю та любов'ю.

Тепер ми маємо можливість спілкуватися з Вами, використовуючи Інтернет. Сподіваємось, що Ви знайдете тут чимало корисної і цікавої для Вас інформації.

 

З повагою, завідуюча ДНЗ  "Колосок"  Тітко Валентина Володимирівна

 

Є на вулиці Ушакова,

Світлий і високий дім.

Це – садочок «Колосочок»,

Добре малюкам у нім.

В групах світло і затишно,

Іграшки чекають всіх.

Всюди музика лунає,

І дзвенить веселий сміх.

Математику вивчаєм,

І танцюєм, і співаєм.

Весело казки читаєм,

Хоч дошкільний маєм вікlorem

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
День відкритих дверей онлайн Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Новини


Всі новини